Written by 7:33 ق.ظ بلاگ Views: 156

آیا تا حال میدانستید علت اصلی بوی گلها چیست؟

بخش بزرگ زیبایی و جذابیت گلها در بوی آنها نهفته است. هر گیاه گلدار بوی مختص به خود را داشته که بو کردن آن حس خوشایند به همراه دارد. ما طبیعتا دوست داریم از عطر های مختلف استفاده کنیم که از ترکیبات مالیکولی بوی گل ها ساخته می شوند و اکثرا بو کردن آنها برای ما لذت بخش است. اما مطمئنا تولید بو در گلها تنها بخاطر لذت بردن ما انسانها نیست و علت دیگری دارد. واقعا تا حالا فکر کرده اید که بوی گلها  ناشی از چیست؟

گیاهان گلدار برای بقا، رشد، و تکثیر خودشان یک سلسله رفتار ها و ویژگی های مشخصی دارند. بخشی از این  ویژگی ها گرده افشانی است که در روند تولید مثل وبقای گل ها کمک میکند. برای انجام این عملیه، گلها نیاز دارند گرده افشان ها را جذب خود کنند. به همین دلیل بوی خاص تولید می کنند. گرده افشانی گلها توسط باد، حشرات، و برخی حیوانات صورت می گیرد و گلهای که توسط باد گرده افشانی می کنند رایحه تولید نمی کنند. اما گلهای که توسط حشرات گرده افشانی می کنند، بو تولید می کنند‌. پس میتوان گفت پخش بو از سوی گل ها در حقیقت تلاشی برای جذب حشرات و تولید مثل است. 

باید ذکر کرد گلها می توانند ساختار و رنگ مشابه داشته باشند اما آنها نمی توانند دارای بوی یکسان باشند. رایحهء گلها مانند سیگنال، گرده افشان ها را به خود جذب می‌کند و در مقابل، به آنها همچون پاداش، شهد یا گرده می دهند. اما بوی هر گل گرده های خاص خود را جذب می کند. مثلا گلهای که توسط زنبور ها و مگس ها گرده افشانی می شود، دارای بوی شیرین هستند مانند بوی گل گلاب، در حالی که برای حشرات دیگر بوی گلها می تواند زننده و حتی شبیه گوشت گندیده باشد. مانند بوی گل جسد در جنگل های بارانی اندونزیا که شبیه گندیده گی گوشت است که مگس ها و دیگر حشرات را جذب خود می کند.

از سوی هم بوی گل ها می تواند گرده افشان ها را به سمت منابع غذایی درون گل هدایت کند. اگر چندین گل در کنار هم قرار داشته باشند، هرکدام با رایحهء خاص و متفاوت گرده افشان را به سمت خود جذب میکند.

گلهای که در طول روز گرده افشانی می کنند بوی خاص نیز در جریان روز تولید می کنند، اما گلهای که فعالیت شبانه دارند با تولید بوی خاص از سوی پروانه ها و دیگر حشرات گرده افشانی می کنند. به همین ترتیب باید ذکر کرد گلهای جوان و در حال رشد، گرده افشانی کمتری نسبت به گلهای پیر دارند و به همین دلیل بوی کمتری تولید می کنند‌.

در نتیجه باید گفت، گلها با پیروی از یک مسیر دقیق برای حفظ بقا در طبیعت، رفتار های را دنبال می کنند که نه تنها در بقای خودشان تاثیر گذار است بلکه تولیدات آنها می تواند توسط انسانها در عرصه های مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

منابع:

https://theconversation.com/why-do-flowers-smell-151672

https://www.scientificamerican.com/article/why-do-flowers-have-scent/

Visited 156 times, 1 visit(s) today
Close