بیولوژی

Infographicsبیولوژیخبرهای ساینسیرفتار انسان

Views: 50

اوتیسم؛ بیماری یا نوعی خاص از عملکرد مغز؟

مطمئنا شما با افرادی مواجه شده اید که در ایجاد ارتباط با دیگران مشکل جدی...

Infographicsبیولوژی

Views: 13

دستکاری جینتیکی؛ آیا می توانیم از واقعیت پیری فرار کنیم؟

پیری دورهء ناخوشایند زندگی برای اکثر ماست. به گونهء که برای بعضی افراد قبول...

بیولوژیرفتار انسان

Views: 22

با بزرگترین دستاورد های حوزهء صحت و سلامت در سال ۲۰۲۳م آشنا شوید

سال ۲۰۲۳م تمام شد و اکثر افراد به دنبال بازنگری اخبار ها و دستاورد های این...

بیولوژی

Views: 21

پاد ماده یا ضد ماده چیست؟

دانشمندان باور دارند یکی از دلایل وجود جهان فعلی و ثبات آن، عدم برابری مقدار...

بیولوژی

Views: 30

کشف بازیگران جدید در عملکرد مغز! گلیا ها چگونه سلول های هستند؟

تا به حال تصور می شد که عملکرد مغز انسان در ساخت افکار و احساسات، براساس...

Magazineبیولوژیتکنالوژیرفتار انسانکیمیا

Views: 2,302

هوش مصنوعی

Close