بلاگ

Your blog category

بلاگ

Views: 15

اسرار مادهء تاریک؛ صحبت از آنچه نمی دانیم

مادهء تاریک از جملهء مفاهیم بسیار مرموز در دنیای امروزی است. اینکه واقعا...

بلاگکیمیا

Views: 25

ماری کیوری کی بود و علم چه چیزی را مدیون اوست؟

در طول تاریخ، زنان نیز بخشی بزرگِ از دستاورد های علمی را رقم زده اند. در واقع،...

بلاگ

Views: 25

سپردن فضا زمین به سکتور خصوصی؛ سرنوشت ایستگاه فضایی بین المللی چه می شود؟

به طور معمول؛ هر دستگاه ساختهء بشر، پس از یک مدت معین دیگر قابل استفاده...

بلاگ

Views: 43

دلیل پیدا نشدن رگها در هنگام ترزیق و خون دهی چیست؟

بیشتر افراد معمولأ در یک دورهء از زندگی خود، به دلایل مختلف آزمایش خون می...

بلاگ

Views: 57

موهای سفید بیانگر چیست؟ آیا امکان دارد دوباره سیاه گردند؟

شاید شما گهگاهی شنیده باشید که می گویند مو های یک فرد به دلیل غصهء بیش از حد...

بلاگ

Views: 35

چرا بعض صدا ها را در خواب می شنویم و بعض دیگر را نمی شنویم؟

آیا تا حال از خود پرسیده اید که چرا بعض صدا ها را در خواب می شنویم و لی بعض...

بلاگ

Views: 12

نور های سرگردان! دریافت تصویر از ستارگانی که خودشان مرده اند

آیا این امکان وجود دارد که هنگام تماشای آسمان در شب، از میان میلیارد ها...

بلاگ

Views: 20

آیا پادماده تحت تاثیر جاذبه قرار می گیرد؟

پس از کشف پادماده و پیش بینی خواص آن، آنچه که همواره مورد پرسش قرار می گرفت،...

بلاگ

Views: 47

جهان در هر ثانیه چقدر بزرگ میشود؟

حدود ۱۳.۸ میلیارد سال قبل، کیهان با یک انفجار بزرگ (بیگ بنگ) شکل گرفت و از همان...

بلاگ

Views: 16

در مورد میدان‌ مقناطیسی زمین چه میدانید؟

اگر زمین را به دلیل داشتن قطب های مقناطیسی همچون یک آهنربا فرض کنید ساحهء که...

Close