Written by 8:00 ق.ظ تکنالوژی, نجوم‌شناسی Views: 27

گمانه های از وجود حیات در کیهان؛‌ جیمز ویب توانست شواهدی از حیات در یک سیاره دور پیدا کند!

اخیرأ تلسکوپ فضایی جیمز وب در جریان سفر کیهانی خود شواهدی از وجود احتمالی حیات در یک سیاره بسیار دور از زمین کشف نموده است که می توان گام مهمی در عرصهء جستجوی حیات بین سیاره یی خواند.

با آنکه گفته می شود هنوز زود است که ادعا شود در آن سیاره واقعا حیات وجود دارد یا خیر؛ اما ممکن است تلسکوپ جیمز وب، گاز دایمیتایل سلفید DMS، که در این سیاره مصداق قوی برای پیش بینی وجود حیات است را کشف نموده باشد. همچنان، دانشمندان توانسته اند مقداری از گاز میتان و کاربن دای اکساید را نیز در جو این سیاره کشف کنند.

این سیاره با اسم K2-18b، در فاصله ۱۲۰ سال نوری دورتر از زمین واقع شده است؛ سیارهء که ۹ برابر زمین است و شناسایی گاز مذکور به معنای وجود آب در آنجا می باشد که می تواند در ساحه مثل اقیانوس وجود داشته باشد. در این مورد پروفیسور نیکو مادوسودان از دانشگاه کمبریج که این تیم تحقیقی را رهبری می کند می گوید: «گاز DMS روی زمین تنها از طریق فیتوپلانکتون های موجود درمحیط های آبی تولید و ساطع می شود.» اما آقای مادوسودان شناسایی این گاز در جو سیاره ذکر شده را آزمایشی می داند و تاکید می کند که برای اثبات این ادعا نیاز به داده های بیشتری دارند. زیرا به باور محققیق هر سیاره که پوتانسیل وجود حیات را در خود داشته باشد به معنای این نیست که حتما در آنجا حیات وجود داشته باشد.

تلسکوپ جیمز وب قادر به جذب نور پخش شده از جو سیارات است که می تواند پس از تجزیه و تحلیل نور، امضای کیمیاوی مالیکول های موجود در آن  سیاره را شناسایی کند. عمل شناسایی گاز DMS، میتان، و کاربن دای اکساید در جو این سیاره طی یک پروسه دقیق صورت گرفته است. 

اما آنچه هیجان این ماجرای اکتشافی را بیشتر می کند، کشف احتمالی این گاز برای اولین بار در سیاره ای دورتر از زمین است. اگر پس از بررسی داده های بیشتر در این خصوص نتیجه به دست آمده یک پاسخ مثبت باشد، دستاورد بسیار عظیم در تحقیقات فضای خواهد بود. 

در نتیجه؛ تلسکوپ جیمز وب با شناسایی گاز های که  می تواند نشانه های ابتدایی از وجود حیات در یک سیاره دیگر باشد، و همچنین با جمع آوری داده های جدید، زمینه تحقیق را وسیع تر ساخته که باعث قوی تر شدن داده ها و در نتیجه، دریافت پاسخ قاطع در آینده نزدیک می شود.

منبع: 

https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-66786611.amp

Visited 27 times, 1 visit(s) today
Close