Written by 9:00 ق.ظ تکنالوژی, خبرهای ساینسی, رفتار انسان Views: 40

استفاده از مدفوع انسان برای سوخت هواپیما

براساس آخرین اخبار از پیشرفت های صنعتی  و تکنولوژیک، این بار دانشمندان برای اولین بار از مدفوع انسانی برای تولید سوخت جت ها استفاده کردند. در واقع این سوخت جدید بسیار هیجان انگیز بوده و همه را به شگفت آورده است.

گفته می شود که پرواز ها در سراسر جهان، به صورت کلی،حدود ۲ درصد از گاز انتشار یافته کاربن را تشکیل می دهد. اگر چه این رقم یک کسری کوچک است، اما به سرعت در حال رشد می باشد. به همین دلیل حذف کردن کاربن از صنعت هوانوردی به عنوان سخت ترین چالش شناخته می شود.

بخشی از این تلاش ها در زمینه ساخت هواپیما های برقی است، اما این موضوع سال ها طول می کشد تا به یک فناوری قابل استفاده عموم تبدیل شود. به همین دلیل، سوخت های غیر فسیلی مورد آزمایش قرار گرفته اند و تا اینجا نفت سفید و فاضلاب انسانی منابع مورد آزمایش دانشمندان بوده اند. نفت سفید زیستی اکنون به طور مستقل در موسسهء فناوری احتراق DLR در مرکز هوا-فضای آلمان با همکاری دانشگاه ایالتی واشنگتن آزمایش می شود، و اما فاضلاب انسانی از جمله منابع تولید این ماده است.

به همین ترتیب، آقای هیگیت، از شرکت فایرفلای در آزمایشگاه‌ اش محاسبه نموده‌ است که هر انسان در یک سال به اندازهء فاضلاب تولید می کند که ۵ تا ۶ لیتر سوخت جت ها بوده می تواند. مثلا برای پرواز از لندن به نیویورک، به فاضلاب سالانه ۱۰۰۰۰ نفر نیاز است و برای بازگشت نیز همین اندازه نیاز خواهد بود.

قابل ذکر است که شرکت Firefly Green Fuels از مدفوع انسان برای تولید سوخت هواپیما ها استفاده کرده است و آنها طی آزمایش های فراوان به مادهء شبیه نفت خام دست یافتند‌. همچنان، شرکت هایی در جهان وجود دارند که روی سوخت های هوانوردی پایدار یا SAF آزمایشات متعدد را انجام می دهند که بخشی از این آزمایشات نیز موفق بوده اند.

در کل، باور بر این است که سوخت تولید شده از فاضلاب انسانی ممکن است با مخالفت روبرو نشود، چون این مواد زائد یکی از انواع زباله های است که جامعه واقعا نمی تواند از تولید آن اجتناب کند.

منابع:

https://www.bbc.com/news/uk-england-gloucestershire-67771640.amp

https://www.icao.int/environmental-protection/Pages/SAF.aspx

https://www.euronews.com/next/2022/04/18/alternative-to-fossil-fuels-turning-human-waste-into-fuel-to-heat-homes-and-cook-food

https://www.science.org/content/article/human-feces-developing-world-could-power-millions-homes

https://amp.cnn.com/cnn/travel/poop-powered-planes-jet-fuel-sewage-firefly-scn-climate-c2e-spc-intl/index.html

Visited 40 times, 1 visit(s) today
Close